27–30 AWST 2018

7.30 y.p.

Capel Y Drindod, Pwllheli, LL53 5HU

Mae bywyd yn llawn pethau i dynnu ein sylw, ac i’r Cristion mae’r pethau yna yn gallu ein tynnu i ffwrdd o ddibynnu’n llwyr ar Grist.

Yr ateb yw i ni droi ein llygaid unwaith eto ar Iesu, gan edrych yn llawn i’w wyneb hardd. Dyna fydd ein nod yn yr Wythnos Beibl eleni wrth i’n siaradwr, Steve Levy, gyflwyno pedwar neges o lyfr Colosiaid. Mae’r llythyr byr yma yn llawn Crist – ei ogoniant, ei nerth a’i iachawdwriaeth ddigonol i’w bobol. Ef, yn wir, yw’r cwbl sydd ei angen arnom! Fe’ch annogwn yn gynnes i ymuno â ni rhwng 27-30 Awst i rythu ar brydferthwch Crist a’i addoli yn ei air.

Play Video
our speaker

Mae Steve Levy yn fugail ar Eglwys y Bedyddwyr Mount Pleasant, Abertawe ac mae ganddo weinidogaeth bregethu yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n briod â Claire ac mae ganddynt dri o blant sydd wedi tyfu. Mae Steve yn ffrind i’r Wythnos Beibl ac wedi siarad yma o’r blaen. Edrychwn ymlaen at ei weinidogaeth yn ein plith.

Capel Y Drindod, Pwllheli, LL53 5HU